[1]
Eze, R. et al. 2023. Mmetụta Mpaghara, Na Akụ Na Ụba Nne Na Nna Na Mmeta Nke Ọma Ụmụakwụkwọ Sekọndịrị Sinịọ N’ideta Asụsụ Igbo. Journal of The Linguistic Association of Nigeria. 26, 2 (Dec. 2023), 176–190.